SmijSe.com ~ Ako ti Bog neda

Ako ti Bog neda

Ako ti Bog neda ono što želiš,
onda ti i ne treba.