SmijSe.com ~ Hrane me, maze me i paze me

Hrane me, maze me i paze me

Hrane me, maze me, paze me

– They feed me and take care of me. They must be Gods.
– They feed me and take care of me. I must be a God.

by Tijana

Tagovi: , , , ,