SmijSe.com ~ Asocijacija

Asocijacija

Zapovjednik objašnjava vojnicima pojam asocijacije.
Uzme iz džepa maramicu i počne mahati s njom.
Narednik: “Ivice! Na šta ti pomisliš, kad ja mašem maramicom?”
Ivica: “Na rastanak, druže kapetane. Mama mi maše maramicom, a ja odlazim… ja se opraštam…”
Narednik: “Odlično! Asocijacija je rastanak… Stevo, a na šta ti pomisliš, kad ja mašem maramicom?”
Stevo: “Na ples, druže naredniče. Mi plešemo kolo, izvadimo maramice i mašemo njima…”
Narednik: “Odlično! U tom je slučaju asocijacija ples. Mujo, na šta ti pomisliš, kad ja mašem maramicom?”
Mujo: “Na pičku, druže kapetane!”
Narednik: “Pa kako možeš da pomisliš na pičku kad ja mašem maramicom!?”
Mujo: “Druže kapetane, maho ti il ne maho, ja non-stop mislim na pičku!”

Tagovi: , , , , ,