SmijSe.com ~ Samo je jedna mama

Samo je jedna mama

Dobio mali Ivica za zadaću da napiše sastavak pod nazivom:
“Samo je jedna mama”
Drugi dan u školi čitaju sastavke.
Svi su hvalili svoje mame i svi su završavali sa “Samo je jedna mama”.
Ivičin sastav je glasio: “Dođem ja doma, a mama je sa susjedom u krevetu. Pošalje me u kuhinju po dvije pive. No, u kuhinji je bila samo jedna, pa sam im rekao: Samo je jedna mama.”

Tagovi: