SmijSe.com ~ Tri najljepše stvari na svijetu

Tri najljepše stvari na svijetu

Koje su tri najljepše stvari na svijetu?
Piće prije i cigareta poslije.